Osebna asistenca je postala naš spremljevalec!

Pišemo vloge za
osebno asistenco

Izvajamo osebno asistenco

Pomagamo invalidnim osebam

Izboljšaj svoj življenski standard

100% fleksibilni zavod, ki vam omogoča varnost in brezskrbno prihodnost.

Kaj je osebna asistenca?

Osebna asistenca je pomoč pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih invalidna oseba ne more vsakodnevno izvajati sama doma in zunaj doma. Asistenca invalidni osebi pomeni, da je  aktivno in enakopravno vključena v družbo.

Invalidni osebi, ki  je priznana osebna asistenca, prejema pomoč pri dnevnih opravilih. Pomoč prejema pri spremstvu in komunikaciji in izobraževalnem procesu.

Osebna higiena
Kuhanje
Čiščenje
Pospravljanje
Nabava v trgovini
Osebna
asistenca je
skrb za invalida.

Kdo je upravičen do osebne asistence?

Do osebne asistence je upravičen tisti, ki

Invalidna oseba

Zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti za osebno samostojno življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje

Državljanstvo

Je slovenski državljan s stalnim bivališčem v Sloveniji ali tujec, ki ima v državi Sloveniji stalno prebivališče.

Minimalne ure

Potrebuje pomoč najmanj 30 ur na teden.

Polnoletnost

Je dopolnil 18 let in ni starejši od 65 let

Samostojnost

Živi in bi želel živeti samostojno ali v gospodinjstvu zunaj institucionalne celodnevne oskrbe

Kdaj smo še upravičeni do osebne asistence in koliko
časa smo do nje upravičeni?

Invalidi imate pravico do dodatka za pomoč in postrežbo,

Dodatek za pomoč in postrežboVloga za osebno asistenco

Če je upravičenec uveljavil pravico do osebne asistence pred 65 letom starosti, je lahko do nje upravičen tudi po tem.

Osebi, ki je gluha, slepa ali gluhoslepa in potrebuje pomoč pri komunikaciji in spremstvu, se odobri asistenca v obsegu 30 ur na mesec.

Pravica do osebne asistence se izključuje s celodnevnim institucionalnim varstvom, družinskim pomočnikom in dolgotrajno bolnišnično obravnavo.

Kdo je lahko osebni asistent?

Osebni asistent je fizična oseba, ki opravlja osebno asistenco pri izvajalcu osebne asistence (zavod). Asistenta si lahko izberete sami ali pa vam ga pomagamo poiskati mi.


Osebno asistenco lahko opravlja posameznik:

Pišite nam!

Kako vam mi pomagamo do osebne asistence?

V kolikor ste gibalno omejeni, slabovidni, po kapi, hudi prometni nesreči, uporabljate invalidski voziček, hoduljo in potrebujete pomoč druge osebe potem vam svetujemo, da zaprosite za osebno asistenco.

Zavod SOS NEZGODE 114 vam pri dokumentaciji pomaga in na vašo željo priskrbi vloge ali obrazec za osebno asistenco. Dokumente skupaj napišemo in pošljemo na strokovno službo. V kolikor uporabnik še ni zaprosila za sredstva za tujo nego in postrežbo potem ji to predlagamo in za njo pripravimo tudi vlogo za pridobitev teh sredstev.

Izkoristite brezplačno svetovanje

Na kakšen način pridobimo osebno asistenco?

Dvočlanska strokovna komisija izdela mnenje na podlagi osebnega pogovora z osebo, ki je vložila potrebo po osebni asistenci. Na podlagi mnenja se določi število ur osebne asistence. CSD na podlagi mnenja izda odločbo z urami.

Stopimo v kontakt

Zavod SOS Nezgode 114 Ljubljana je pravi naslov za vas!

iNFORMATION

Thank you! Your submission has been received! Someone from our team will contact you shorty.
Oops! Something went wrong while submitting the form.